dn 30.09.2016 r.

Zapisy na zajęcia fakultatywne dla studentów studiów licencjackich i magisterskich zostaną zorganizowane w późniejszym terminie. Stosowna informacja zostanie przesłana przez Dziekanat.

dn 27.09.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne w semestrze zimowym zaplanowane są dla studentów w systemie elektronicznym od  01.10.2016 godz. 15.00 do 05.10.2016 godz. 16.00          

Przypominamy, że zajęcia fakultatywne traktowane są jako przedmiot obowiązkowy, czyli rejestracja na wybrany fakultet jest potwierdzeniem realizacji fakultetu w semestrze zimowym. Oferta zajęć przygotowanych dla studentów dostępna w systemie elektronicznych zapisów.

Zapisy na zajęcia fakultatywne tylko poprzez stronę internetową www.fakultety.wum.edu.pl


Studentów realizujących różnice programowe prosimy o kontakt

z Dziekanatem dziekanat.1wl@wum.edu.pl w dniu 01.10.2016r.

dn. 20.09.2016 r.

W załączeniu informacja dotycząca dnia rektorskiego dla studentów I roku oraz godzin rektorskich dla studentów pozostałych lat studiów:

Załącznik 1. Zarządzenie Rektora WUM

W załączeniu informacja dotycząca dnia rektorskiego dla studentów I roku oraz godzin rektorskich dla studentów pozostałych lat studiów.