dn. 16.05.2017 r.

Zgodnie z Zarządzeniem NR 54/2017 Rektora WUM z dnia 17 maja 2017 roku ogłasza się dzień 16 czerwca 2017r. dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów, doktorantów oraz dniem wolnym od pracy dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Dzień rektorski nie jest dniem wolnym dla studentów I Wydziału Lekarskiego i pracowników biorących udział w przewidzianym na ten dzień egzaminie z przedmiotu Onkologia (dla studentów VI roku studiów).
Zarządzenie Nr 54/2017 Rektora WUM

dn. 15.05.2017 r.

W dniach 11-14 maja 2017 roku odbył się Kongres WIMC (Warsaw International Medical Congress). Swe dokonania naukowe prezentowali studenci kierunków medycznych z Polski, Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Kazachstanu, Węgier, Czech, Iranu, Włoch, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Bułgarii, Mołdawii, Indonezji, Algierii, a także Tajwanu, Bangladeszu oraz Serbii. Na Kongres przyjęto 376 abstraktów,. Do finałowej sesji plenarnej zakwalifikowano 8 prac. W sesji plenarnej drugie miejsce zajęła pani Magdalena Ciebiera, zwyciężyczyni sesji "Obstetrics, Perinatology & Gynecology" reprezentująca SKN I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która wygłosiła pracę pt."Trends, attitude and satisfaction with contraception methods among Polish women". Ponadto w sesji plenarnej wygłosili swe prace również pani Karolina Dumycz, zwyciężczyni sesji "Pediatrics", działająca w SKN przy Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego (tytuł pracy:"Analysis of occurrence of potential contact allergens in cosmetics intended to use in newborns and infants"), pan Mikołaj Radziszewszki, zwycięzca sesji "Endocrinology and Diabetes" z SKN "ENDOCRIUS" przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii WUM oraz (tytuł pracy: "Plasma soluble Tumor Necrosis Factor - Related Apoptosis Inducing Ligand (sTRAIL) and its receptors'R2 and R3 level status and usefulness in disease progression assessment in patients with gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms") oraz pani Mnika Zasztowt, zwyciężczyni sesji "Public & Global Health", również reprezentująca SKN przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM ( praca o tytule" "Nutrition in pregnancy awareness among women in reproductive age") oraz SKN Higieny i Profilaktyki przy Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM.

dn. 11.05.2017 r.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. Zebranie Plenarne Wydziału Nauk Medycznych PAN podjęło uchwałę o przyzaniu Nagrody Naukowej im. Jana Steffana Wydziału Nauk Medycznych PAN, która jest przyznawana za wybitną rozprawę doktorską w dziedzinie onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej.
Tegorocznym Laureatem nagrody został dr n. med. Kamil Bojarczuk z Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, nagrodzony za wybitną rozprawę doktorską pt.:" Wpływ inhibitorów receptora limfocytów B na regulację CD20 w komórkach nowotworowych".

W załączeniu informacja dotycząca dnia rektorskiego dla studentów I roku oraz godzin rektorskich dla studentów pozostałych lat studiów.