Studenci innych uczelni ubiegający się o przeniesienie proszeni są o zapoznanie się z § 13 Regulaminu studiów https://www.wum.edu.pl/dokumenty/uchwaly-senatu/uchwaly-z-2016-r Załącznik do Uchwały  nr 38/2016, Senat WUM z dnia 11.04.2016  dot. możliwości ubiegania się o przeniesienie z innej Uczelni oraz Załącznikiem nr 34 - Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 stycznia 2016r. 

 Wymagane dokumenty:

-Wniosek o przeniesienie załącznik nr 34; https://1wl.wum.edu.pl/dziekanat-1wl/do-pobrania

-Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS, podpisem Dziekana) lub wypis z indeksu;

-Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów;

-Liczba punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia;

- Zgoda Dziekana Uczelni z której student chciałby się przenieść

Osoby ubiegające się o przeniesienie z Uczelni zagranicznych proszone są o przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Przeniesienia na rok  II , III- pokój 213 D

Przeniesienia na rok IV, V, VI- pokój 212

Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Dziekana I Wydziału Lekarskiego - Prof. dr hab. n.med. Mirosława Wielgosia.

Termin składania podań ws. przeniesienia od 11.07.do 22.07.2016 r. w godzinach pracy Dziekanatu.

Redaktor Naczelna "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej" ogłasza V edycję ogólnopolskiego konkursu dla studentów na najlepszą studencką pracę oryginalną dotyczącą zagadnień z zakresu medycyny wewnętrznej.
Szczegóły dotyczące konkursu zawarte w ogłoszeniu o konkursie oraz regulaminie konkursu (w załącznikach poniżej).

Informacje na temat tej oraz zeszłorocznych edycji konkursu są dostępne na naszej stronie internetowej www.pamw.pl.


Informacje o konkursie są dostępne także w języku angielskim:
http://www.pamw.pl/en/news/student-awards-20142015

Wszelkich informacji udziela redakcja pod nr tel. 12 21 12 229 lub adresami e-mail pamw@mp.pl oraz mwiesner@mp.pl.

Gorąco zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie.