dn. 04.08.2017 r.
dr hab.  Ewa Bałkowiec-Iskra, kierująca Pracownią Farmakologii Bólu Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalenj i Klinicznej WUM, została z ramienia Ministerstwa Zdrowia członkiem Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków.

dn. 02.08.2017 r.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pismem dotyczącym zmiany numeru rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za usługi edukacyjne oraz inne opłaty z tytułu wydawanych przez Uczelnię dokumentów z przebiegu studiów.

Załącznik nr 1.

W związku z koniecznością podpisania aneksów do zawartych z Państwem umów na studia stacjonarne i niestacjonarne, dziekanat wyśle powiadomienia na adresy mailowe z terminem możliwości dopełnienia powyższych formalności.

dn. 01.08.2017 r.
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej, został powołany przez Ministra Zdrowia w dniu 1 sierpnia na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

dn. 27.07.2017 r.
Dział Finansowy WUM uprzejmie przypomina, że z dniem 10.08.2017 roku kończy się okres obowiązywania umowy z baniem PKO S.A. w związku z powyższym wszyscy studenci będą posiadali nowe numery rachunków bankowych działąjących w banku Millennium S.A., który to obecnie obsługuje Uczelnię.

dn. 19.07.2017 r.
W ramach szóstej już edycji konkursu Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wsparcie finansowe na prowadzenie swojej działaności naukowej otrzymało aż pięcioro studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, czterech studentów z I Wydzialu Lekarskiego i jedna studentka z II Wydziału Lekarskiego: Czytaj dalej »

dn. 17.07.2017 r.
14 lipca na Cmentarzu Wojskowym na warszawskiech Powązkach odbyła się uroczystość pogrzebowa prof. dr hab. n. med. Andrzeja Trzebskiego - Dziekana Wydziału Lekarskiego AM w latach 1972-1975, Prorektora ds. Nauki (1981-1984), Dyrektora Instytutu Nauk Fizjologicznych AM w Warszawie (1978-1984), Kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka (1967-1998). Środowisko akademickie reprezentowali m.in: Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM - prof. Krzysztof J. Filipiak, Dziekan I Wydziału Lekarskiego - prof. Paweł Włodarski, Kierownik Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego - prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska a także byli Rektorzy i Dziekani I WL WUM: prof. Tadeusz Tolłoczko, prof. Andrzej Górski i prof. Janusz Komender.

Mowa pogrzebowa Dziekana I Wydziału Lekarskiego WUM Czytaj dalej »

W załączeniu informacja dotycząca dnia rektorskiego dla studentów I roku oraz godzin rektorskich dla studentów pozostałych lat studiów.