Zakład Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych  zaprasza na zebranie, które odbędzie się 7 grudnia  2016 r. (środa) o godz. 18:15, w gmachu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63 - Centrum Biblioteczno-Informacyjne (obok budynku Rektoratu), na parterze budynku.

Załącznik nr 1.

Szanowni Państwo,

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach poszukuje kandydatów na stanowiska kierownicze w Oddziałach: Neurologicznym, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Endoprotezoplastyki oraz Okulistycznym. Poniżej treść pisma Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starchowicach lek. med. Grzegorza Fitasa.

Załącznik nr 1.

W dniu 3 grudnia 2016r. , w Auli A Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Postępy
w profilaktyce i leczeniu zakażeń bakteryjnych: terapia fagowa - podstawy i możliwości zastosowania
.

Program konferencji

W załączeniu informacja dotycząca dnia rektorskiego dla studentów I roku oraz godzin rektorskich dla studentów pozostałych lat studiów.