Terminy posiedzeń Komisji ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich:
14 marca 2017 r.
16 maja 2017 r.
20 czerwca 2017 r.
Komisje odbywać się będą w pokoju 206 A, II piętro - budynek Rektoratu. 

Wymagania na stanowisko asystenta

Wymagania na stanowisko adiunkta

Wymagania na stanowisko wykładowcy i starszego wykładowcy

Skład Komisji ds. Zatrudnienia Nauczycieli Akademickich powołanej na kadencję 2016-2020:
Przewodnicząca: prof. dr hab. n med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
Członkowie:
prof. dr hab. Hanna Czeczot
prof. dr hab. Urszula Demkow
prof. dr hab. Joanna Domagała-Kulawik
prof. dr hab. Tadeusz Grochowiecki
dr hab. Jacek Lewandowski
prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel
dr hab. Anna Ratajska
dr Katarzyna Czarzasta

Regulamin określający tryb prac komisji konkursowych oraz szcegółowe warunki  postępowania w konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich