prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski

Dziekan Wydziału
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 207
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 206
faks: (0-22) 57 20 266

 
 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska         

Prodziekan ds. studenckich I, II i III roku
ul. Żwirki i Wigury 61, pok.213 D
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 260
faks: (0-22) 57 20 266

 

prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke

Prodziekan ds. studenckich IV, V i VI roku

ul. Żwirki i Wigury 6, pok.211
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 253
faks: (0-22) 57 20 266 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

Prodziekan ds. studiów licencjackich i magisterskich
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 213 C

02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 548
faks: (0-22) 57 20 266
  

prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka

Prodziekan ds. Nauki
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 211
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 222/227
faks: (0-22) 57 20 266dr hab. n. med. Przemysław Kunert

Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich
ul. Żwirki i Wigury 61, po.213 C
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 211
faks: (0-22) 57 20 266

Dyżury Władz Dziekańskich