ROK AKADEMICKI 2014/2015
Uprzejmie informujemy, że posiedzenia Rady I Wydziału Lekarskiego odbywać się będą w:

Centrum Dydaktycznym WUM - Aula A

15.10.2014 

29.10.2014

12.11.2014

26.11.2014

10.12.2014

14.01.2015

  4.02.2015

18.02.2015

11.03.2015

25.03.2015

  8.04.2015

22.04.2015

  6.05.2015

20.05.2015

  3.06.2015

17.06.2015