ROK AKADEMICKI 2016/2017
Uprzejmie informujemy, że posiedzenia Rady I Wydziału Lekarskiego odbywać się będą w:

Centrum Dydaktycznym WUM - Aula A12.10.2016 r. 

26.10.2016 r.

09.11.2016 r.   

23.11.2016 r.

14.12.2016 r.

11.01.2017 r. 

25.01.2017 r.

08.02.2017 r.  

08.03.2017 r.  

22.03.2017 r.

12.04.2017 r.  

26.04.2017 r.

10.05.2017 r.  

24.05.2017 r.

07.06.2017 r.

21.06.2017 r.

 

ROK AKADEMICKI 2015/2016
 posiedzenia Rady I Wydziału Lekarskiego 


14.10.2015 r.

28.10.2015 r.

18.11.2015 r.

  2.12.2015 r.

16.12.2015 r.

13.01.2016 r.

27.01.2016 r.

17.02.2016 r.

  2.03.2016 r.

16.03.2016 r.

  6.04.2016 r.

20.04.2016 r.

11.05.2016 r.

25.05.2016 r.

  8.06.2016 r.

22.06.2016 r.

ROK AKADEMICKI 2014/2015
 posiedzenia Rady I Wydziału Lekarskiego 

15.10.2014 r.

29.10.2014 r.

12.11.2014 r.

26.11.2014 r.

10.12.2014 r.

14.01.2015 r.

  4.02.2015 r.

18.02.2015 r.

11.03.2015 r.

25.03.2015 r.

  8.04.2015 r.

22.04.2015 r.

  6.05.2015 r.

20.05.2015 r.

  3.06.2015 r.

17.06.2015 r.