Kierunek Lekarski:

I rok

dr Helena Deszczyńska - Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
helena.deszczynska@wum.edu.pl

II rok

dr n. med. Justyna Niderla-Bielińska - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
jniderla@wum.edu.pl

III rok

dr hab. n. med. Daniel Młocicki - Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii
daniel.mlocicki@wum.edu.pl

IV rok

dr n. med. Joanna Lange - Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego
joanna.lange@wum.edu.pl

V rok

dr n. med. Monika Wieliczko - Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
monfeb@wp.pl

VI rok

dr n. med. Wiesław Wiechno - Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej


 

Kierunek Audiofonologia z protetyką słuchu:

dr n. med. Arkadiusz Paprocki  - Katedra i Klinika Otolaryngologii


Kierunek Elektroradiologia:

prof. dr hab. Marek Gołębiowski - I Zakład Radiologii Klinicznej - I rok

marek.golebiowski@wum.edu.pl

dr n. med. Maria Płazińska - Zakład Medycyny Nuklearnej

maria.plazinska@wum.edu.pl


Kierunek Logopedia ogólna i kliniczna:
dr n. med. Ewelina Sielska-Badurek - Katedra i Klinika Otolaryngologii
ewelina.sielska-badurek@wum.edu.pl

Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest jednocześnie Opiekunem Roku i realizuje zadania określone w Regulaminie Rad Pedagogicznych.