Kierunek Lekarski:

 I rok

dr n. med. Helena Deszczyńska - Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

anatomy@ib.amwaw.edu.pl

 II rok

dr n. med. Justyna Niderla-Bielińska - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

jniderla@wum.edu.pl

 III rok

dr hab. n. med. Daniel Młocicki - Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii

daniel.mlocicki@wum.edu.pl

 IV rok

dr n. med. Joanna Lange - Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

joanna.lange@wum.edu.pl

 V rok

dr n. med. Monika Wieliczko - Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych

monfeb@wp.pl

 VI rok

dr n. med. Wiesław Wiechno - Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

wwiechno@wum.edu.pl

 

Kierunek Audiofonologia z protetyką słuchu:

 Dr n. med. Arkadiusz Paprocki  - Katedra i Klinika Otolaryngologii

arkadiusz.paprocki@wum.edu.pl

 

Kierunek Elektroradiologia:

 Prof. dr hab. Marek Gołębiowski - I Zakład Radiologii Klinicznej - I rok

marek.golebiowski@wum.edu.pl

 

Dr n. med. Maria Płazińska - Zakład Medycyny Nuklearnej

maria.plazinska@wum.edu.pl

 

Kierunek Logopedia ogólna i kliniczna:

 Dr n. med. Ewelina Sielska-Badurek - Katedra i Klinika Otolaryngologii

ewelina.sielska-badurek@wum.edu.pl


Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest jednocześnie Opiekunem Roku i realizuje zadania określone w Regulaminie Rad Pedagogicznych.
Regulamin Rad Pedagogicznych.