Kierunek Lekarski:

 I rok

dr n. med. Helena Deszczyńska - Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

 II rok

dr n. med. Justyna Niderla-Bielińska - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii


 III rok

dr hab. n. med. Daniel Młocicki - Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii


 IV rok

dr n. med. Joanna Lange - Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego


 V rok

dr n. med. Monika Wieliczko - Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych


 VI rok

dr n. med. Wiesław Wiechno - Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej


 

Kierunek Audiofonologia z protetyką słuchu:

Dr n. med. Arkadiusz Paprocki  - Katedra i Klinika OtolaryngologiiKierunek Elektroradiologia:

Prof. dr hab. Marek Gołębiowski - I Zakład Radiologii Klinicznej - I rok


Dr n. med. Maria Płazińska - Zakład Medycyny Nuklearnej


 

Kierunek Logopedia ogólna i kliniczna:

Dr n. med. Ewelina Sielska-Badurek - Katedra i Klinika Otolaryngologii


Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest jednocześnie Opiekunem Roku i realizuje zadania określone w Regulaminie Rad Pedagogicznych.