Pełnomocnik Dziekana d.s. badań na zwierzętach
w jednostkach I Wydziału Lekarskiego

mgr inż. Anna Kosowska