mgr inż. Anna Kosowska -
Pełnomocnik Dziekana d.s. badań na zwierzętach
w jednostkach I Wydziału Lekarskiego

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
ul. Chałubińskiego 5, pok. 13
02-004 Warszawa
tel.: 22 62-81-041
faks: 22 62-95-282