OPIEKUNOWIE PRAKTYK NA KIERUNKACH:

Lekarski: dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
e-mail: aleksandra.banaszkiewicz@wum.edu.pl

dr n. med. Rafał Kowalczyk
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
e-mail: rafal.kowalczyk@wum.edu.pl

Logopedia ogólna i kliniczna: dr n. med. Ewelina Sielska-Badurek
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
e-mail: ewelina.sielska-badurek@wum.edu.pl


Elektroradiologia: dr  n. med. Maria Płazińska
Zakład Medycyny Nuklearnej
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
e-mail: maria.plazinska@wum.edu.pl 


Audiofonologia z protetyką słuchu: dr n. med. Arkadiusz Paprocki
K
atedra i Klinika Otolaryngologii
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital i Kliniczny
e-mail: