Justyna Dzwonkowska
pokój 218
tel.: (0-22) 57-20-254
faks.: (0-22) 57-20-200
justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl