p.o Kierownika

Sylwester Kamiński
pokój 208
tel.: (0-22) 57 20 206
faks: (0-22) 57 20 266 
sylwester.kaminski@wum.edu.pl 
dziekanat.1wl@wum.edu.pl

p.o. Z-cy Kierownika

 Z-ca Kierownika
mgr inż. Aleksandra Skrzyniarz
pokój 208
tel.: (0-22) 57 20 203
faks:( 0-22) 57 20 266
aleksandra.skrzyniarz@wum.edu.pl

mgr Karolina Bąk (urlop macierzyński)
pokój 208
tel.: (0-22) 57 20 203
faks: (0-22) 57 20 266 
karolina.bak@wum.edu.pl
dziekanat.1wl@wum.edu.pl

Sekretariat

Agnieszka Skrzeczkowska
pokój 206
tel.: (0-22) 57 20 208
faks: (0-22) 57 20 266 
agnieszka.skrzeczkowska@wum.edu.pl
Kierunek lekarski

mgr Agnieszka Banaszek-Więckowska
(urlop macierzyński)
pokój 213d
tel.: (0-22) 57 20 260
faks: (0-22) 57 20 266
agnieszka.banaszek@wum.edu.pl

mgr Katarzyna Mieszczyńska
pokój 213d
tel.: (0-22) 57 20 260
faks: (0-22) 57 20 266
katarzyna.mieszczynska@wum.edu.pl

- sprawy studentów I, II i III roku


- sprawy studentów I, II i III roku 

mgr Danuta Bogucka
pokój 213d
tel.: (0-22) 57 20 210
faks: (0-22) 57 20 266
danuta.bogucka@wum.edu.pl
- sprawy studentów I, II i III roku
Barbara Pszczółkowska
pokój 212
tel.: (0-22) 57 20 212
faks: (0-22) 57 20 266
barbara.pszczolkowska@wum.edu.pl

- sprawy studentów IV, V i VI roku
- zaświadczenia o średniej ocen (absolwenci)

ZUS

Ewa Sejmicka
pokój 212
tel.: (0-22) 57 20 253
faks: (0-22) 57 20 266
ewa.sejmicka@wum.edu.pl

- sprawy studentów IV, V i VI roku
- zaświadczenia o średniej ocen (absolwenci)

ZUS

Kierunek  Audiofonologia z protetyką słuchu, Elektroradiologia, Logopedia Ogólna i Kliniczna

mgr Magdalena Kwiecińska
pokój 213c
tel.: (0-22) 57 20 548
faks: (0-22) 57 20 266
magdalena.kwiecinska@wum.edu.pl

mgr Edyta Berent
pokój 213c
tel.: (0-22) 57 20 204
faks: (0-22) 57 20 266 
edyta.berent@wum.edu.pl  


Mariola Dybowska

pokój 213c
tel.: (0-22) 57 20 262
faks: (0-22) 57 20 266
mariola.dybowska@wum.edu.pl

-  sprawy studentów kierunku audiofonologia z protetyką słuchu, elektroardiologia, logopedia ogólna i kliniczna
- zajęcia fakultatywne

- sprawy studentów kierunku audiofonologia z protetyką słuchu, eletroradiologia, logopedia ogólna i kliniczna
- plany studiów kierunek elektroradiologia, audiofonologia z protetyką słuchu, logopednia ogólna i kliniczna 

- sylabusy przedmiotów

Samodzielne stanowisko
ds. finansowo-administracyjnych
mgr inż. Lilia Buniewicz
pokój 210
tel.: (0-22) 57 20 250
faks: (0-22) 57 20 266
lilia.buniewicz@wum.edu.pl


 

Pensum

Plany studiów

mgr Janina Korycińska
pokój 210
tel.: (0-22) 57 20 969
faks: (0-22) 57 20 266
janina.korycinska@wum.edu.pl

 mgr Ilona Bojemska
 pokój 210
 tel.: (0-22) 57 20 256
faks: (0-22) 57 20 266
ilona.bojemska@wum.edu.pl


Stopnie i tytuły naukowemgr Agnieszka Składanowska
pokój 203
tel.: (0-22) 57 20 227
faks: (0-22) 57 20 233
agnieszka.skladanowska@wum.edu.pl


 

Nauka
Agnieszka Kondraciuk
pokój 203
tel.: (0-22) 57 20 209
faks: (0-22) 57 20 233
agnieszka.kondraciuk@wum.edu.pl
Przewody doktorskie
mgr Lidia Otto
pokój 202
tel.: (0-22) 57 20 211
faks: (0-22) 57 20 266
lidia.otto@wum.edu.pl

mgr Agata Dominik - 
Nostryfikacje
pokój 202
tel.: (0-22) 57 20 272
faks: (0-22) 57 20 266 
agata.dominik@wum.edu.pl