1

1M1

Centrum Biostruktury

 

1M11

Katedra i Zakład Patomorfologii

 

1M12

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

 

1M14

Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii

 

1M15

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

 

1M17

Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

 

1M19

Zakład Immunologii

 

1MB

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

 

1WY

Zakład Genetyki Medycznej

 

RW1

Studium Medycyny Molekularnej

   

2

1W2

Instytut Transplantologii

 

1W21

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

 

1W22

Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii

 

1W23

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej IT

 

1MG

Zakład Immunologii Klinicznej

   

3

1M3

Instytut Medycyny Społecznej

 

1M31

Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny

 

1M32

Zakład Opieki Zdrowotnej

   

4

1W3

I Katedra Pediatrii

 

1W33

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci

 

1W34

Klinika Pneumologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

   

5

1W4

II Katedra Pediatrii

 

1W44

Klinika Pediatrii

   

6

1W5

I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii

1W51

I Klinika Położnictwa i Ginekologii

   

7

1W6

II Katedra Położnictwa i Ginekologii

 

1W61

II Klinika Położnictwa i Ginekologii

 

1W62

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej

 

1W63

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

   

8

1MC

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

1MC1

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

1MC2

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

1MC3

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

   

9

1M20

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

10

1M21

Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych

11

1M22

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych

12

1M24

Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych

13

1M4

Katedra i Klinika Dermatologiczna

14

1M5

Katedra i Klinika Neurochirurgii

15

1M6

Katedra i Klinika Rehabilitacji

16

1M7

Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

17

1M8

Katedra i Zakład Chemii Medycznej do 30.09.2013 r.

18

1M9

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

19

1MA

Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

20

1ME

Zakład Historii Medycyny

21

1MF

Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny

22

1MH

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

23

1MR

Zakład Medycyny Ratunkowej

24

1W11

I Zakład Radiologii Klinicznej

25

1W12

II Zakład Radiologii Klinicznej

26

1W13

Zakład Medycyny Nuklearnej

27

1W7

Klinika Chirurgii Dziecięcej

28

1W8

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

29

1W9

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

30

1WA

Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

31

1WB

Katedra  Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby 

1WB1

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

1WB2

Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych

32

1WC

Katedra i Klinika Neurologii

33

1WD

Katedra i Klinika Okulistyki

34

1WE

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

35

1WF

Katedra i Klinika Otolaryngologiczna

36

1WG

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

37

1WH

Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii

38

1WI

Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii

39

1WJ

Katedra i Klinika Psychiatryczna

40

1WK

Katedra i Zakład Biochemii

41

1WM

Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych

42

1WN

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii

43

1WO

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii

44

1WP

Katedra i Klinika Hematologii Onkologii i Chorób Wewnętrznych

45

1WR

I Katedra i Klinika Kardiologii

46

1WR1

Klinika Kardiochirurgii

47

1WS

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

48

1WT

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej

49

1WU

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii

50

1WW

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

51

1S2

Klinika Otolaryngologii Oddziału Stomatologii