1 M1Centrum Biostruktury
Dyrektor - prof. dr hab. Bogdan Ciszek
1 M11Katedra i Zakład Patomorfologii
Kierownik - prof. dr hab. Barbara Górnicka
1 M12Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
Kierownik - prof. dr hab. Bogdan Ciszek
1 M14Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii
1 M14AZakład Biologii Ogólnej i Parazytologii
Kierownik - prof. dr hab. Leszek Szablewski
1 M15Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Kierownik - prof. dr hab. Jacek Malejczyk
1 M17Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek CB
Kierownik - dr hab. Artur Kamiński
1 M19Zakład Immunologii IT
Kierownik - prof. dr hab. Jakub Gołąb
1 M20Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Kierownik - prof. dr hab. Grażyna Młynarczyk
1 M22Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało
1 M24Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych
Kierownik - prof. dr hab. Marek Radkowski
1 M33Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Kierownik - dr hab. Aneta Nitsch-Osuch
1 M4Katedra i Klinika Deramtologiczna
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Lidia Rudnicka
1 M5Klinika Neurochirurgii
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Andrzej Marchel
1 M6Klinika Rehabilitacji
Kierownik - dr hab. Beata Tarnacka
1 M7Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Piotr Radziszewski
1 M9Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
Kierownik - prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel
1 MAZakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
Kierownik - prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
1 MBZakład Medycyny Sądowej
Kierownik - prof. dr hab. Paweł Krajewski
1 MC1I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ordynator-Kierownik - dr hab. Janusz Trzebicki
1 MC2II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
p.o. Ordynatora-Kierownika - dr Grzegorz Niewiński
1 MC3Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
p.o. Ordynatora-Kierownika - dr Magdalena Mierzewska-Schmidt
1 MEStudium Historii Medycyny
p.o. Kierownika - dr Hanna Celnik
1 MFZakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny
Kierownik - dr hab. Wojciech Glinkowski
1 MGZakład Immonologii Klinicznej Instytutu Transplantologii
Kierownik - dr hab. Radosław Zagożdżon
1 MHKatedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Katarzyna Życińska
1 MRZakład Medycyny Ratunkowej
p.o. Kierownika - dr Zenon Truszewski
1 W11I Zakład Radiologii Klinicznej
Kierownik - prof. Marek Gołębiowski
1 W12II Zakład Radiologii Klinicznej
Kierownik - prof. dr hab. Olgierd Rowiński
1 W13Zakład Medycyny Nuklearnej
Kierownik - prof. dr hab. Leszek Królicki
1 W2Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
Dyrektor- prof. dr hab. Artur Kwiatkowski
1 W21Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Leszek Pączek
1 W22Klinika Medycyny Tansplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Magdalena Durlik
1 W23Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej IT
Ordynator-Kierownik - dr hab. Maciej Kosieradzki
1 W33Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci I Katedry Pediatrii
p.o. Ordynatora-Kierownika - dr hab. Aleksandra Banaszkiewicz
1 W34Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego I Katedry Pediatrii
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Marek Kulus
1 W44Klinika Pediatrii
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Hanna Szajewska
1 W5I Katedra  Położnictwa i Ginekologii
1 W51I Klinika Położnictwa i Ginekologii I Katedry Położnictwa i Ginekologii
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Mirosław Wielgoś
1 W6II Katedra Położnictwa i Ginekologii
1 W61II Klinika Położnictwa i Ginekologii II Katedry Położnictwa i Ginekologii
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski
1 W62Klinika Endokrynologii Ginekologicznej II Katedry Położnictwa i Ginekologii
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Roman Smolarczyk
1 W63Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Ordynator-Kierownik -prof. dr hab. Maria Borszewska-Kornacka
1 W7Klinika Chirurgii Dziecięcej
Ordynator-Kierownik -prof. dr hab. Andrzej Kamiński
1 W8Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Maciej Słodkowski
1 W9Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Sławomir Nazarewski
1 WAKlinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
Ordynator-Kierownik -prof. dr hab. Zbigniew Gałązka
1 WBKatedra Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
1 WB1Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz
1 WB2Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Piotr Milkiewicz
1 WCKatedra i Klinika Neurologii
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Anna Kostera-Pruszczyk
1 WDKlinika Okulistyki
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Dariusz Kęcik
1 WEKatedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Paweł Małdyk
1 WFKatedra i Klinika Otolaryngologii
Ordynator-Kierownik -prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk
1 WGKatedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Michał Matysiak
1 WHKlinika Pediatrii i Endokrynologii
Ordyantor-Kierownik - dr hab. Beata Pyrżak
1 WIKatedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii
Ordynator-Kierownik - dr hab. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
1 WJKatedra i Klinika Psychiatryczna
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Marcin Wojnar
1 WKKatedra i Zakład Biochemii
Kierownik - prof. dr hab. Anna Barańczyk - Kuźma
1 WMKatedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
1 WNKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Tomasz Bednarczuk
1 WOKlinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Ordynator-Kierownik - dr hab. Leszek Czupryniak
1 WPKatedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
Ordynator-Kierownik - propf. dr hab. Wiesław Jędrzejczak
1 WRI Katedra i Klinika Kardiologii
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Grzegorz Opolski
1 WR1Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii
Ordynator-Kierowni - dr hab. Piotr Hendzel
1 WSKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Zbigniew Gaciong
1 WTKlinika Otolaryngologii Dziecięcej
Ordynator-Kierownik - dr hab. Lidia Zawadzka-Głos
1 WUKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
Ordynator-Kierownik - prof. dr hab. Rafał Krenke
1 WWZakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
Kierownik - prof. dr hab. Urszula Demkow
1 WXZakład Medycyny Genomowej
Kierownik - prof. dr hab. Krystian Jażdżewski
1 WYZakład Genetyki Medycznej
Kierownik - prof. dr hab. Rafał Płoski
1 WZKlinika Gastroenterologii i Chorób Wewnęrznych
Ordynator-Kierownik - dr hab. Adam Przybyłkowski