dn. 19.12.2016 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 107/2016 Rektora WUM ogłasza się w dniu 23 grudnia 2016 r. godziny rektorskie od 12:00 dla studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Załącznik nr. 1

dn. 09.12.2016 r.

W imieniu Pani Profesor Anetty Undas, Redaktor Naczelnej "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej" (oficjalnego czasopisma Towarzystwa Internistów Polskich; impact factor 2,054) zapraszamy wszystkich studentów oraz studentów studiów doktoranckich do wzięcia udziału w VI Edycji Konkursu Redaktor Naczelnej PAMW na najlepszą studencką pracę oryginalną

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w ogłoszeniu o konkursie oraz regulaminie konkursu.
Informacje na temat tej oraz zeszłorocznych edycji konkursu są dostępne na stronie internetowej www.pamw.pl
Wszelkich informacji udziela redakcja pod nr tel.  12 293 42 20 lub adresam e-mail pamw@mp.pl

dn. 01.12.2016 r.

Zakład Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych  zaprasza na zebranie, które odbędzie się 7 grudnia  2016 r. (środa) o godz. 18:15, w gmachu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63 - Centrum Biblioteczno-Informacyjne (obok budynku Rektoratu), na parterze budynku.

Załącznik nr 1.

dn. 30.11.2016 r.

Szanowni Państwo,

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach poszukuje kandydatów na stanowiska kierownicze w Oddziałach: Neurologicznym, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Endoprotezoplastyki oraz Okulistycznym. Poniżej treść pisma Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starchowicach lek. med. Grzegorza Fitasa.

Załącznik nr 1.

dn. 30.11.2016 r.

W dniu 3 grudnia 2016r. , w Auli A Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Postępy
w profilaktyce i leczeniu zakażeń bakteryjnych: terapia fagowa - podstawy i możliwości zastosowania
.

Program konferencji

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku akademickim 2016/2017 będziemy zaliczać tylko dwa tygodnie praktyk wakacyjnych osobom, które były na obozach wakacyjnych niezgodnych z programem studiów lub pracowały w laboratorium.

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznych wyborach do Sekcji Medycznej Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów Naukowych najwięcej głosów otrzymali profesorowie naszego Wydziału:

Prof. Grzegorz Opolski
Prof. Zbigniew  Gaciong
Prof. Wiesław Jędrzejczak

Gratulujemy tego wyróżnienia!

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianym związkom medycyny z filmem i teatrem. Chociaż temat jest niezwykle interesujący, zagadnienia te nie były dotąd badane w takim stopniu, na jaki zasługują. 

Program konferencji Medycyna w filmie i teatrze.

dn. 07.11.2016 r.

Serdecznie zapraszamy na wykład inaugurujący z dziedziny zdrowia publicznego, organizowany przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Wykład wygłosi prof. dr hab. Lidia Brydak.

Wykład odbędzie się w sali wykładowej im. prof. Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego (Katedra i Zakład Medycyny Sądowej) ul. Oczki 1 w Warszawie.

https://www.wum.edu.pl/files/uczelnia/grypa_aktualnym_problemem_zdrowia_publicznego.pdf

 22 października 2016, Łódź

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Jarosław Gowin

 

Minister Zdrowia

Dr Konstanty Radziwiłł

 

Szanowni Panowie Ministrowie:

Konferencja Dziekanów Wydziałów Lekarskich wyraża zdecydowany protest przeciwko udzielaniu zgody przez centralne urzędy administracji rządowej na nauczanie na kierunku lekarskim na coraz liczniejszych nowych uczelniach o różnych profilach nie-medycznych (technicznych, humanistycznych i innych). Wyrażamy naszą wątpliwość co do istnienia odpowiedniej infrastruktury oraz kadry naukowo-dydaktycznej w większości z tych uczelni.

Zdecydowanie opowiadamy się za stworzeniem regulacji prawnych, które w oparciu o wizytę Komisji Akredytacyjnej pozwolą przed udzieleniem zgody weryfikować możliwości kształcenia na kierunku lekarskim. Apelujemy, aby wstrzymać wydawanie kolejnych pozwoleń do momentu wejścia w życie odpowiednich uregulowań prawnych.

W naszej jednogłośnej opinii obecna sytuacja grozi znacznym obniżeniem jakości kształcenia lekarzy w Polsce i deprecjacją prestiżu zawodu lekarza, utratą zagranicznych akredytacji, a w przyszłości wpłynie negatywnie na jakość opieki medycznej w naszym kraju. Doskonale rozumiemy potrzeby związane z niedoborem lekarzy, głównie w wyniku emigracji o podłożu ekonomicznym, ale odpowiedzią na to wyzwanie nie może być drastyczne obniżenie standardów nauczania medycyny w Polsce.

Oferujemy wydelegowanie przedstawicieli Konferencji Dziekanów w celu wspierania prac legislacyjnych dotyczących opinii na temat wymogów infrastruktury i warunków nauczania na Wydziale Lekarskim

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca

Maria Dudziak prof. nadzw. GUMed

 

Do wiadomości:

Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych

Przewodniczący Sekcji Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju Prof. Piotr Czauderna