dn. 20.09.2016 r.

W załączeniu informacja dotycząca dnia rektorskiego dla studentów I roku oraz godzin rektorskich dla studentów pozostałych lat studiów:

Załącznik 1. Zarządzenie Rektora WUM

Uprzejmie informujemy, że w  dniu 18.07.2016 r. (poniedziałek) Dziekanat ds. studiów licencjackich będzie nieczynny w związku z uroczystością wręczenia dyplomów.

Studenci innych uczelni ubiegający się o przeniesienie proszeni są o zapoznanie się z § 13 Regulaminu studiów https://www.wum.edu.pl/dokumenty/uchwaly-senatu/uchwaly-z-2016-r Załącznik do Uchwały  nr 38/2016, Senat WUM z dnia 11.04.2016  dot. możliwości ubiegania się o przeniesienie z innej Uczelni oraz Załącznikiem nr 34 - Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 stycznia 2016r. 

 Wymagane dokumenty:

-Wniosek o przeniesienie załącznik nr 34; https://1wl.wum.edu.pl/dziekanat-1wl/do-pobrania

-Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS, podpisem Dziekana) lub wypis z indeksu;

-Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów;

-Liczba punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia;

- Zgoda Dziekana Uczelni z której student chciałby się przenieść

Osoby ubiegające się o przeniesienie z Uczelni zagranicznych proszone są o przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Przeniesienia na rok  II , III- pokój 213 D

Przeniesienia na rok IV, V, VI- pokój 212

Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Dziekana I Wydziału Lekarskiego - Prof. dr hab. n.med. Pawła Włodarskiego

Termin składania podań ws. przeniesienia od 3.07.do 14.07.2017 r. w godzinach pracy Dziekanatu.

Dokumenty składane w trakcie roku akademickiego nie bedą przyjmowane.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. dziekanat będzie nieczynny w godz. 10:00-12.15

Redaktor Naczelna "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej" ogłasza V edycję ogólnopolskiego konkursu dla studentów na najlepszą studencką pracę oryginalną dotyczącą zagadnień z zakresu medycyny wewnętrznej.
Szczegóły dotyczące konkursu zawarte w ogłoszeniu o konkursie oraz regulaminie konkursu (w załącznikach poniżej).

Informacje na temat tej oraz zeszłorocznych edycji konkursu są dostępne na naszej stronie internetowej www.pamw.pl.


Informacje o konkursie są dostępne także w języku angielskim:
http://www.pamw.pl/en/news/student-awards-20142015

Wszelkich informacji udziela redakcja pod nr tel. 12 21 12 229 lub adresami e-mail pamw@mp.pl oraz mwiesner@mp.pl.

Gorąco zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie.


Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą organizowanej  konferencji naukowej  MEDYCYNA W FILMIE I TEATRZE  

(17–18 listopada 2016 r) 

Załącznik