Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznych wyborach do Sekcji Medycznej Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów Naukowych najwięcej głosów otrzymali profesorowie naszego Wydziału:

Prof. Grzegorz Opolski
Prof. Zbigniew  Gaciong
Prof. Wiesław Jędrzejczak

Gratulujemy tego wyróżnienia!

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianym związkom medycyny z filmem i teatrem. Chociaż temat jest niezwykle interesujący, zagadnienia te nie były dotąd badane w takim stopniu, na jaki zasługują. 

Program konferencji Medycyna w filmie i teatrze.

dn. 07.11.2016 r.

Serdecznie zapraszamy na wykład inaugurujący z dziedziny zdrowia publicznego, organizowany przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Wykład wygłosi prof. dr hab. Lidia Brydak.

Wykład odbędzie się w sali wykładowej im. prof. Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego (Katedra i Zakład Medycyny Sądowej) ul. Oczki 1 w Warszawie.

https://www.wum.edu.pl/files/uczelnia/grypa_aktualnym_problemem_zdrowia_publicznego.pdf

 22 października 2016, Łódź

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Jarosław Gowin

 

Minister Zdrowia

Dr Konstanty Radziwiłł

 

Szanowni Panowie Ministrowie:

Konferencja Dziekanów Wydziałów Lekarskich wyraża zdecydowany protest przeciwko udzielaniu zgody przez centralne urzędy administracji rządowej na nauczanie na kierunku lekarskim na coraz liczniejszych nowych uczelniach o różnych profilach nie-medycznych (technicznych, humanistycznych i innych). Wyrażamy naszą wątpliwość co do istnienia odpowiedniej infrastruktury oraz kadry naukowo-dydaktycznej w większości z tych uczelni.

Zdecydowanie opowiadamy się za stworzeniem regulacji prawnych, które w oparciu o wizytę Komisji Akredytacyjnej pozwolą przed udzieleniem zgody weryfikować możliwości kształcenia na kierunku lekarskim. Apelujemy, aby wstrzymać wydawanie kolejnych pozwoleń do momentu wejścia w życie odpowiednich uregulowań prawnych.

W naszej jednogłośnej opinii obecna sytuacja grozi znacznym obniżeniem jakości kształcenia lekarzy w Polsce i deprecjacją prestiżu zawodu lekarza, utratą zagranicznych akredytacji, a w przyszłości wpłynie negatywnie na jakość opieki medycznej w naszym kraju. Doskonale rozumiemy potrzeby związane z niedoborem lekarzy, głównie w wyniku emigracji o podłożu ekonomicznym, ale odpowiedzią na to wyzwanie nie może być drastyczne obniżenie standardów nauczania medycyny w Polsce.

Oferujemy wydelegowanie przedstawicieli Konferencji Dziekanów w celu wspierania prac legislacyjnych dotyczących opinii na temat wymogów infrastruktury i warunków nauczania na Wydziale Lekarskim

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca

Maria Dudziak prof. nadzw. GUMed

 

Do wiadomości:

Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych

Przewodniczący Sekcji Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju Prof. Piotr Czauderna

dn. 28.10.2016 r.

W dniu 31 października br. Dziekanat I Wydziału Lekarskiego będzie nieczynny.

Załącznik nr 1. - Zarządzenie Rektora WUM

W dniu  11 października br. o godz. 10:00 w Auli Wykładowej im. prof. dr. hab. Janusza Piekarczyka (ul. Księcia Trojdena 2a) odbędzie się Immatrykulacja studentów I roku. Prosimy o zajęcie miejsc do godziny 9:30

Dziekan I Wydziału Lekarskiego ogłasza od 8:00 do 14:00 godziny dziekańskie dla studentów I roku.


Jednocześnie informujemy, że w związku z Immatrykulacją Dziekanat będzie nieczynny.

dn 30.09.2016 r.

Zapisy na zajęcia fakultatywne dla studentów studiów licencjackich i magisterskich zostaną zorganizowane w późniejszym terminie. Stosowna informacja zostanie przesłana przez Dziekanat.

dn 28.09.2016 r.

Dnia 1 października br. odbędzie się dzień adaptacyjny dla studentów przyjętych na I rok studiów
w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Załącznik 1. Szczegółowe informacje dotyczące dnia adaptacyjnego.

dn 27.09.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne w semestrze zimowym zaplanowane są dla studentów w systemie elektronicznym od  01.10.2016 godz. 15.00 do 05.10.2016 godz. 16.00          

Przypominamy, że zajęcia fakultatywne traktowane są jako przedmiot obowiązkowy, czyli rejestracja na wybrany fakultet jest potwierdzeniem realizacji fakultetu w semestrze zimowym. Oferta zajęć przygotowanych dla studentów dostępna w systemie elektronicznych zapisów.

Zapisy na zajęcia fakultatywne tylko poprzez stronę internetową www.fakultety.wum.edu.pl


Studentów realizujących różnice programowe prosimy o kontakt

z Dziekanatem dziekanat.1wl@wum.edu.pl w dniu 01.10.2016r.

dn. 20.09.2016 r.

W załączeniu informacja dotycząca dnia rektorskiego dla studentów I roku oraz godzin rektorskich dla studentów pozostałych lat studiów:

Załącznik 1. Zarządzenie Rektora WUM