dn. 28.10.2016 r.

W dniu 31 października br. Dziekanat I Wydziału Lekarskiego będzie nieczynny.

Załącznik nr 1. - Zarządzenie Rektora WUM

W dniu  11 października br. o godz. 10:00 w Auli Wykładowej im. prof. dr. hab. Janusza Piekarczyka (ul. Księcia Trojdena 2a) odbędzie się Immatrykulacja studentów I roku. Prosimy o zajęcie miejsc do godziny 9:30

Dziekan I Wydziału Lekarskiego ogłasza od 8:00 do 14:00 godziny dziekańskie dla studentów I roku.


Jednocześnie informujemy, że w związku z Immatrykulacją Dziekanat będzie nieczynny.

dn 30.09.2016 r.

Zapisy na zajęcia fakultatywne dla studentów studiów licencjackich i magisterskich zostaną zorganizowane w późniejszym terminie. Stosowna informacja zostanie przesłana przez Dziekanat.

dn 28.09.2016 r.

Dnia 1 października br. odbędzie się dzień adaptacyjny dla studentów przyjętych na I rok studiów
w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Załącznik 1. Szczegółowe informacje dotyczące dnia adaptacyjnego.

dn 27.09.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne w semestrze zimowym zaplanowane są dla studentów w systemie elektronicznym od  01.10.2016 godz. 15.00 do 05.10.2016 godz. 16.00          

Przypominamy, że zajęcia fakultatywne traktowane są jako przedmiot obowiązkowy, czyli rejestracja na wybrany fakultet jest potwierdzeniem realizacji fakultetu w semestrze zimowym. Oferta zajęć przygotowanych dla studentów dostępna w systemie elektronicznych zapisów.

Zapisy na zajęcia fakultatywne tylko poprzez stronę internetową www.fakultety.wum.edu.pl


Studentów realizujących różnice programowe prosimy o kontakt

z Dziekanatem dziekanat.1wl@wum.edu.pl w dniu 01.10.2016r.

dn. 20.09.2016 r.

W załączeniu informacja dotycząca dnia rektorskiego dla studentów I roku oraz godzin rektorskich dla studentów pozostałych lat studiów:

Załącznik 1. Zarządzenie Rektora WUM

Uprzejmie informujemy, że w  dniu 18.07.2016 r. (poniedziałek) Dziekanat ds. studiów licencjackich będzie nieczynny w związku z uroczystością wręczenia dyplomów.

Studenci innych uczelni ubiegający się o przeniesienie proszeni są o zapoznanie się z § 13 Regulaminu studiów https://www.wum.edu.pl/dokumenty/uchwaly-senatu/uchwaly-z-2016-r Załącznik do Uchwały  nr 38/2016, Senat WUM z dnia 11.04.2016  dot. możliwości ubiegania się o przeniesienie z innej Uczelni oraz Załącznikiem nr 34 - Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 stycznia 2016r. 

 Wymagane dokumenty:

-Wniosek o przeniesienie załącznik nr 34; https://1wl.wum.edu.pl/dziekanat-1wl/do-pobrania

-Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS, podpisem Dziekana) lub wypis z indeksu;

-Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów;

-Liczba punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia;

- Zgoda Dziekana Uczelni z której student chciałby się przenieść

Osoby ubiegające się o przeniesienie z Uczelni zagranicznych proszone są o przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Przeniesienia na rok  II , III- pokój 213 D

Przeniesienia na rok IV, V, VI- pokój 212

Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Dziekana I Wydziału Lekarskiego - Prof. dr hab. n.med. Pawła Włodarskiego

Termin składania podań ws. przeniesienia od 3.07.do 14.07.2017 r. w godzinach pracy Dziekanatu.

Dokumenty składane w trakcie roku akademickiego nie bedą przyjmowane.