Uprzejmie informujemy, że w  dniu 18.07.2016 r. (poniedziałek) Dziekanat ds. studiów licencjackich będzie nieczynny w związku z uroczystością wręczenia dyplomów.

Studenci innych uczelni ubiegający się o przeniesienie proszeni są o zapoznanie się z § 13 Regulaminu studiów https://www.wum.edu.pl/dokumenty/uchwaly-senatu/uchwaly-z-2016-r Załącznik do Uchwały  nr 38/2016, Senat WUM z dnia 11.04.2016  dot. możliwości ubiegania się o przeniesienie z innej Uczelni oraz Załącznikiem nr 34 - Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 stycznia 2016r. 

 Wymagane dokumenty:

-Wniosek o przeniesienie załącznik nr 34; https://1wl.wum.edu.pl/dziekanat-1wl/do-pobrania

-Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS, podpisem Dziekana) lub wypis z indeksu;

-Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów;

-Liczba punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia;

- Zgoda Dziekana Uczelni z której student chciałby się przenieść

Osoby ubiegające się o przeniesienie z Uczelni zagranicznych proszone są o przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Przeniesienia na rok  II , III- pokój 213 D

Przeniesienia na rok IV, V, VI- pokój 212

Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Dziekana I Wydziału Lekarskiego - Prof. dr hab. n.med. Pawła Włodarskiego

Termin składania podań ws. przeniesienia od 3.07.do 14.07.2017 r. w godzinach pracy Dziekanatu.

Dokumenty składane w trakcie roku akademickiego nie bedą przyjmowane.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. dziekanat będzie nieczynny w godz. 10:00-12.15

Redaktor Naczelna "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej" ogłasza V edycję ogólnopolskiego konkursu dla studentów na najlepszą studencką pracę oryginalną dotyczącą zagadnień z zakresu medycyny wewnętrznej.
Szczegóły dotyczące konkursu zawarte w ogłoszeniu o konkursie oraz regulaminie konkursu (w załącznikach poniżej).

Informacje na temat tej oraz zeszłorocznych edycji konkursu są dostępne na naszej stronie internetowej www.pamw.pl.


Informacje o konkursie są dostępne także w języku angielskim:
http://www.pamw.pl/en/news/student-awards-20142015

Wszelkich informacji udziela redakcja pod nr tel. 12 21 12 229 lub adresami e-mail pamw@mp.pl oraz mwiesner@mp.pl.

Gorąco zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie.


Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą organizowanej  konferencji naukowej  MEDYCYNA W FILMIE I TEATRZE  

(17–18 listopada 2016 r) 

Załącznik

Szanowni Państwo,

 Pragniemy przypomnieć, że wnioski o przyznanie stypendium Rządu Francuskiego (BGF) na rok akademicki 2016-2017 można składać do 4 marca 2016 roku.

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską. 

Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia (institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf). W załączniku odnajdą Państwo broszurę z opisem programów BGF oraz plakat towarzyszący kampanii promującej BGF 2016.  

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej już po raz jedenasty ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji.

W załączeniu plik z notatką informacyjną.

Więcej informacji na temat przebiegu konkursu i sylwetki dotychczasowych laureatów znajdują się na stronie internetowej:
http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka