dn. 25.01.2017 r.

W dniach 18-19 marca br. odbędzie się w Warszawie kolejne spotkanie Dziekanów Wydziałów Lekarskich, w tym roku organizowane przez Władze Wydziałów Lekarskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

W sobotę, 18 marca, będziemy mieli zaszczyt zaprosić naszych gości na zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, którego początek przewidziany jest na godzinę 15:50. W dniu 19 marca obrady rozpoczną się przywitaniem gości honorowych spotkania: Prof. dr hab. Mirosłąwa Wielgosia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prof. dr hab. Łukasza Szumowskiego Podsekretarza Stanu Ministerwstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz byłego Rektora WUM - Prof. Leszka Pączka, który przedstawi swój wykład pt. "Przeszłość i przyszłość akredytacji Wydziałów Lekarskich w Polsce" 

Agenda konferencji

Forelacja ze Zjazdu