13 lipca 2017 r o godz. 12:00 w Auli A Centrum Dydaktycznym, ul. ks. Trojdena 2a, Warszawa odbędzie się Uroczyste wręczenie dyplomów abslowentom studiów licencjackich na kierunkach elektroradiologia i audiofonologia z protetyką słuchu oraz absolwentom studiów licencjackich i magisterskich na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.