dn. 25.01.2017 r.

W dniach 18-19 marca br. odbędzie się w Warszawie kolejne spotkanie Dziekanów Wydziałów Lekarskich, w tym roku organizowane przez Władze Wydziałów Lekarskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

W sobotę, 18 marca, będziemy mieli zaszczyt zaprosić naszych gości na zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, którego początek przewidziany jest na godzinę 15:50. W dniu 19 marca obrady rozpoczną się przywitaniem gości honorowych spotkania: Prof. dr hab. Mirosłąwa Wielgosia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prof. dr hab. Łukasza Szumowskiego Podsekretarza Stanu Ministerwstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz byłego Rektora WUM - Prof. Leszka Pączka, który przedstawi swój wykład pt. "Przeszłość i przyszłość akredytacji Wydziałów Lekarskich w Polsce" 

Agenda konferencji

Forelacja ze Zjazdu

dn. 25.01.2017 r.

20 marca br. na posiedzeniu Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostanie nadany tytuł Doktora Honoris Causa - prof. Dietgerowi Walterwoi Niederwieserowi. 

Prof. Dietger Walter Niederwieser Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk z roku akademickiego 2016/2017 oraz Promotio Doctorum Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zaproszenie

Wszystkich Zaintersowanych Nauką na I Wydziale Lekarskim Naszej Uczelni Zapraszamy na:
DZIEŃ OTWARTY
który odbędzie się 23 kwietnia 2017 r., godz. 13:30
- kierunki: lekarski, elektroradiologia, audiofonologia z protetyką słuchu, logopedia ogólna i kliniczna.

Więcej informacji: https://www.wum.edu.pl/node/9161 

W dniu 23 maja 2017 roku. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym, sala nr 8 ul. Żwirki i Wigury 63 odbędzie się XII Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego pt. "Postępy onkologii eksperymentalnej i klinicznej".
Zaproszenie

13 lipca 2017 o godz. 12:00 w Auli A Centrum Dydaktycznym odbyła się Uroczystość wręczenia dyplomów abslowentom studiów licencjackich na kierunkach elektroradiologia i audiofonologia z protetyką słuchu oraz absolwentom studiów licencjackich i magisterskich na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.