Wszystkich Zaintersowanych Nauką na I Wydziale Lekarskim Naszej Uczelni Zapraszamy na:
DZIEŃ OTWARTY
który odbędzie się 23 kwietnia 2017 r., godz. 13:30
- kierunki: lekarski, elektroradiologia, audiofonologia z protetyką słuchu, logopedia ogólna i kliniczna.

Więcej informacji: https://www.wum.edu.pl/node/9161