Subskrybuj zawartość

Szanowni Państwo,
W dniach  18-19 marca 2017 r. odbędzie się w Warszawie kolejne spotkanie Dziekanów Wydziałów Lekarskich, w tym roku organizowane przez Władze Wydziałów Lekarskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W sobotę, 18 marca, będziemy mieli zaszczyt zaprosić naszych gości na zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, którego początek przewidziany jest na godzinę 15:50. W dniu 19 marca obrady rozpoczną się przywitaniem gości honorowych spotkania: Prof. dr hab. Mirosława Wielgosia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prof. dr hab. Łukasza Szumowskiego Podsekretarza Stanu Ministerwstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz byłego Rektora WUM - Prof. Leszka Pączka, który przedstawi swój wykład pt. "Przeszłość i przyszłość akredytacji Wydziałów Lekarskich w Polsce" 
Agenda konferencji

Fotorelacja ze Zjazdu

dn. 28.02.2017 r.

Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, w ramach Programu „Santander Universidades" prowadzonego przez Bank Zachodni WBK.SA, ogłosiła konkurs dla studentów wszystkich kierunków WUM na najlepszą pracę z dziedziny: 

- żywienia noworodka i małego dziecka;

- terapii żywieniowa wcześniaków;

- fizjologii i patologii laktacji;

- zastosowania odżywczego i pozaodżywczego mleka kobiecego; 

- laktotechnologii rozumianej jako dostosowywanie składu mleka kobiecego do potrzeb dziecka o specjalnych wymaganiach żywieniowych;

- opieki nad matką i dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem procedur sprzyjających karmieniu piersią oraz wiedzą z zakresu organizacji i idei banku mleka kobiecego. 

Przedmiotem Konkursu może być praca naukowa o charakterze eksperymentalnym zgłoszona w jednej z następujących form: 

1.    obroniona praca licencjacka lub magisterska; 

2.    przyjęta do obrony praca licencjacka lub magisterska; 

3. opublikowana lub przyjęta do druku publikacja naukowa 

Prace należy wysyłać na adres e-mail: aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl w terminie do 31 maja 2017 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.wum.edu.pl/node/8218 

dn. 28.02.2017 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 17/2017 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 lutego 2017 roku dniami rektorskimi w 2017 roku ogłasza się następujące dni: 2 maja oraz 10 listopada (za dzień 11 listopada).
Zarządzenie Nr 17/2017 Rektora WUM 

dn. 23.02.2017 r.

W dniu dzisiejszym zajęcia fakultatywne z przedmiotu - Zastosowanie endoskopii ginekologicznej i ultrasonografii w położnictwie i ginekologii są odwołane.
Termny zajęć zostaną podane w najbliższym czasie.

dn 17.01.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne w semestrze letnim zaplanowane są dla studentów w systemie elektronicznym od  dn. 20.01.2017 od godz. 10.30 do dn. 01.02.2017 r.       

Przypominamy, że zajęcia fakultatywne traktowane są jako przedmiot obowiązkowy, czyli rejestracja na wybrany fakultet jest potwierdzeniem realizacji fakultetu w semestrze letnim. Oferta zajęć przygotowanych dla studentów dostępna w systemie elektronicznych zapisów. 

Zapisy na zajęcia fakultatywne tylko poprzez stronę internetową www.fakultety.wum.edu.pl