Sprawy procedury nadania tytułu profesora prowadzą:

mgr Agnieszka Składanowska
tel: 22 57-20-227
pokój 203
e-mail: agnieszka.skladanowska@wum.edu.pl


Odnośnik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora:

- Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r.


Odnośnik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora:
- Rozporządzenie MNiSW z dnia 30 października 2015 r.


Odnośnik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora:
- Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 września 2011 r.


Odnośnik do znowelizowanej Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopnniach i tytule w zakresie sztuki:
- Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.


Koszt przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora ponosi Warszawski Uniwerystet Medyczny (dla pracowników WUM), kandydat do tytułu profesora albo jednostka zatrudniająca kandydata do tytułu profesora (dla osób niezatrudnionych w WUM).