I Wydział Lekarski prowadzi:

Studia jednolite magisterskie

 • kierunek lekarski: 6-letnie studia stacjonarne
 • kierunek lekarski: 6-letnie studia niestacjonarne (wieczorowe)

 

Studia I stopnia (licencjackie)

 • kierunek  audiofonologia z protetyką słuchu:
  3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne (dawniej wieczorowe)
 • kierunek elektroradiologia:
  3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne (dawniej wieczorowe)
 • kierunek elektroradiologia:
  3-letnie studia niestacjonarne (zaoczne)
 • kierunek logopedia ogólna i kliniczna,
  3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne (dawniej wieczorowe)

 

Studia II stopnia

 • kierunek elektroradiologia

     studia stacjonarne i niestacjonarne (dawniej wieczorowe)

 • kierunek logopedia ogólna i kliniczna

     studia stacjonarne i niestacjonarne (dawniej wieczorowe)