Prodziekan do spraw Nauki
prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 211
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 209