Prodziekan do spraw Nauki
prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 211
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 222/227


Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią pism dotyczących:

  1. Konkursu projektu badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
  2. Wniosków do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie środków na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej infrastruktury badawczej tzw. „wnioski aparaturowe” oraz inwestycji budowlanych.
  3. Regulamin:
    http://dzialnauki.wum.edu.pl/finansowanie-nauki/mlodzi-naukowcy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do zapoznania sie z ofertą Parku Naukowo - Technologicznego Polska-Wschód.