dn. 28.08.2017r.
W związku z ogólnouczelnianą Inauguracją Roku Akademickiego 2017/2018 ogłasza się dzień 3 października 2017r. dniem rektorskim.

Załącznik nr 1.