dn. 04.08.2017 r.
dr hab.  Ewa Bałkowiec-Iskra, kierująca Pracownią Farmakologii Bólu Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalenj i Klinicznej WUM, została z ramienia Ministerstwa Zdrowia członkiem Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków.