dn. 02.08.2017 r.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pismem dotyczącym zmiany numeru rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za usługi edukacyjne oraz inne opłaty z tytułu wydawanych przez Uczelnię dokumentów z przebiegu studiów.

Załącznik nr 1.

W związku z koniecznością podpisania aneksów do zawartych z Państwem umów na studia stacjonarne i niestacjonarne, dziekanat wyśle powiadomienia na adresy mailowe z terminem możliwości dopełnienia powyższych formalności.