dn. 01.08.2017 r.
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej, został powołany przez Ministra Zdrowia w dniu 1 sierpnia na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii.