dn. 27.07.2017 r.
Dział Finansowy WUM uprzejmie przypomina, że z dniem 10.08.2017 roku kończy się okres obowiązywania umowy z baniem PKO S.A. w związku z powyższym wszyscy studenci będą posiadali nowe numery rachunków bankowych działąjących w banku Millennium S.A., który to obecnie obsługuje Uczelnię.