dn. 19.07.2017 r.
W ramach szóstej już edycji konkursu Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wsparcie finansowe na prowadzenie swojej działaności naukowej otrzymało aż pięcioro studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, czterech studentów z I Wydzialu Lekarskiego i jedna studentka z II Wydziału Lekarskiego:
Wiktor Paskal z I Wydziału Lekarskiego na projket "Brachyterapia biologiczna z wykorzystaniem transdukowanych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej (ADSC)", opiekun: prof. Paweł Włodarski;
Paweł Matryba z I Wydziału Lekarskiego na projekt "Zbadanie wpływu inhibitora arginazy-1 na rozwój antygenowo-swoistej odpowiedzi immunologicznej w więzłach limfatycznych", opiekun: prof. Jakub Gołąb;
Piotr Konopelski z I Wydziału Lekarskiego na projekt "Udział indolu w regulacji ciśnienia tętniczego i patogenezie nadciśnienia tetniczego",
opiekun: dr hab. Marcin Ufnal,
Adam Tracz z I Wydziału Lekarskiego na projket "CDK8 jako racjonalny cel terapii w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B (DLBCL)", oraz
Justyna Pordzik z II Wydziału Lekarskiego na projekt "Określenie znaczenia rokowniczego nowych mikroRNA związanych z reaktywnością płytek krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2", opiekun: dr hab. Marek Postuła.

Wszystkim studentom i opiekunom projektów składamy serdeczne gratulacje.