dn. 17.07.2017 r.
14 lipca na Cmentarzu Wojskowym na warszawskiech Powązkach odbyła się uroczystość pogrzebowa prof. dr hab. n. med. Andrzeja Trzebskiego - Dziekana Wydziału Lekarskiego AM w latach 1972-1975, Prorektora ds. Nauki (1981-1984), Dyrektora Instytutu Nauk Fizjologicznych AM w Warszawie (1978-1984), Kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka (1967-1998). Środowisko akademickie reprezentowali m.in: Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM - prof. Krzysztof J. Filipiak, Dziekan I Wydziału Lekarskiego - prof. Paweł Włodarski, Kierownik Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego - prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska a także byli Rektorzy i Dziekani I WL WUM: prof. Tadeusz Tolłoczko, prof. Andrzej Górski i prof. Janusz Komender.

Mowa pogrzebowa Dziekana I Wydziału Lekarskiego WUM

Mowy pogrzebowe wygłosili również: prof. Wiesław Pawlik - Dyrektor Wydziału V Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Stanisław Czuczwar - wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Tomasz Brzozowski - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, prof. Ewa Szczepańska-Sadowska - kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej w latach 1998-2012 oraz prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska obecny kierownik Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.