dn. 14.07.2017 r.
W dniu 13 lipca 2017 r. absolwenci studiów magisterskich kierunku logopedia ogólna i kliniczna oraz licencjackich kierunków: logopedia ogólna i kliniczna, elektroradiologia, audiofonologia z protetyką słuchu I Wydziału Lekarskiego otrzymali dyplom  z rąk JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia oraz Prodziekana ds. studiów licencjakich i magisterskich Prof. dr hab. n. med. Krzytszofa Czajkowskiego. Podczas uroczystości obecnyli byli również: Dziekan Wydziału Farmaceutycznego - Prof. dr hab. Piotr Wroczyński, Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk, Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu- dr hab. Katarzyna Koziak oraz Prodziekan II Wydziału Lekarskiego - dr hab. Dariusz Białoszewski.  W imieniu absolwentów głos zabrała Pani Beata Kawczyńska.  Osobom będącym członkami Zarządu Samorządu Studentów I Wydziału lekarskiego, Rady I Wydziału Lekarskiego lub innych komisji wydziałowych lub uczelnianych zostały wręczone nagrody.