dn. 29.06.2017 r.
28 czerwca 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste nadanie tytułu Doctora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Witoldowi Rużyłło oraz promocja 59 doktorów nauk i 14 doktorów habilitowanych z roku akademickiego 2016/2017. Podczas uroczystości 10 nowym profesorom tytularnym Wydziału zostały wręczone listy gratulacyjne. Uhonorowano: prof. dr hab. n. med. Pawła Włodarskiego, prof. dr hab. n. med. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską, prof. dr hab. n. med. Dominikę Nowis, prof. dr hab. n. med. Bronisławę Pietrzak, prof. n. med. Elżbietę Marię Sajdel-Sułkowską, prof. dr hab. n. med. Wojciecha Lisika, prof. dr hab. n. med. Waldemara Patkowskiego, prof. dr hab. n. med. Michała Ciurzyńskiego, prof. dr hab. n.med. Piotra Węgrzyna, prof. dr hab. n. med. Małgorzatę Olszewską.  Spotkanie było również okazją do uhonorowania Medalami za Zasługi dla Wydziału następujących osób: prof. dr hab. n. med. Annie Kamińskiej oraz dr Helenie Deszczyńskiej.  W imieniu promowanych głos zabrał dr hab. n. med. Tadeusz M. Zielonka. Część artystyczną stanowił koncert w wykonaniu kwartetu Orkiestry Kamerlanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Promotio Doctorum Honoris Causa oraz promocja doktorów nauk i doktorów habilitowanych I Wydziału Lekarskiego