dn. 29.06.2017 r.
W dniu 8 czerwca 2017 roku Prezes i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Immunologii Doswiadczalnej i Klinicznej nadali Panu Prof. dr hab. n. med. Wiesławowi Jędrzejczakowi godność Członka Honorowego tego Towarzytswa. Ponadto, Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy przyznało Panu Profesorowi dyplom za czynny udział w kształceniu pracowników medycznych z Ukrainy w latach 2016-2017.