Młodzi badacze- lista wniosków zaakceptowanych

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków na konkurs projektów badań naukowych i prac rozowjowych służących rozowojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w ramach działalności statutowej skierowanych do pracowników WUM zatrudnionych na stanowiskach naukowych i naukowo-dydaktycznych, którzy w roku składania wniosków nie ukończyli 35 roku życia oraz uczestników studiów doktoranckich, których tok studiów obejmuje lata na które zaplanowano realizację Projektu Badawczego, jeśli temat pracy doktorskiej jest powiązany z tematem wniosku grantowego.

Uprzejmie prosimy o składanie kompletnych wniosków w formie papierowej i elektronicznej w terminie do 30 października 2017 r.

Wnioski w formie papierowej należy złożyć w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego pok. 203 - p. Agnieszka Kondraciuk natomiast wnioski w formie eletronicznej przesłać na adres email: agnieszka.kondraciuk@wum.edu.pl 

Maksymalny okres finansowania wniosku wynosi 2 lata.

Regulamin konkursu projektów badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w ramach działalności statutowej I Wydziału Lekarskiego WUM
Załącznik Nr 1.
Załącznik Nr 2.
Załącznik Nr 3.