dn. 12.06.2017 r.

Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, w ramach Programu „Santander Universidades" prowadzonego przez Bank Zachodni WBK.SA, ogłosiła konkurs dla studentów wszystkich kierunków i doktorantów WUM na najlepszą pracę z dziedziny:
- żywienia noworodka i małego dziecka;
- terapii żywieniowa wcześniaków;
- fizjologii i patologii laktacji;
- zastosowania odżywczego i pozaodżywczego mleka kobiecego;
- laktotechnologii rozumianej jako dostosowywanie składu mleka kobiecego do potrzeb dziecka o specjalnych wymaganiach żywieniowych;
- opieki nad matką i dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem procedur sprzyjających karmieniu piersią oraz wiedzą z zakresu organizacji i idei banku mleka kobiecego.
Przedmiotem konkursu może być praca naukowa o charakterze eksperymentalnym zgłoszona w jednej z nastepujących form:
1. obroniona praca licencjacka lub magisterska;
2. przyjęta do obrony praca licencjacka lub magisterska;
3. opublikowana lub przyjęta do druku publikacja naukowa.

Prace należy wysyłać na adres email: aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl w terminie do 30 czerwca 2017 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.wum.edu.pl/node/8218