Szanowni Państwo,
W dniach  18-19 marca 2017 r. odbędzie się w Warszawie kolejne spotkanie Dziekanów Wydziałów Lekarskich, w tym roku organizowane przez Władze Wydziałów Lekarskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W sobotę, 18 marca, będziemy mieli zaszczyt zaprosić naszych gości na zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, którego początek przewidziany jest na godzinę 15:50. W dniu 19 marca obrady rozpoczną się przywitaniem gości honorowych spotkania: Prof. dr hab. Mirosława Wielgosia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prof. dr hab. Łukasza Szumowskiego Podsekretarza Stanu Ministerwstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz byłego Rektora WUM - Prof. Leszka Pączka, który przedstawi swój wykład pt. "Przeszłość i przyszłość akredytacji Wydziałów Lekarskich w Polsce" 
Agenda konferencji

Fotorelacja ze Zjazdu