dn. 28.02.2017 r.

Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, w ramach Programu „Santander Universidades" prowadzonego przez Bank Zachodni WBK.SA, ogłosiła konkurs dla studentów wszystkich kierunków WUM na najlepszą pracę z dziedziny: 
- żywienia noworodka i małego dziecka;
- terapii żywieniowa wcześniaków;
- fizjologii i patologii laktacji;
- zastosowania odżywczego i pozaodżywczego mleka kobiecego; 
- laktotechnologii rozumianej jako dostosowywanie składu mleka kobiecego do potrzeb dziecka o specjalnych wymaganiach żywieniowych;
- opieki nad matką i dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem procedur sprzyjających karmieniu piersią oraz wiedzą z zakresu organizacji i idei banku mleka kobiecego. 

Przedmiotem Konkursu może być praca naukowa o charakterze eksperymentalnym zgłoszona w jednej z następujących form: 
1.    obroniona praca licencjacka lub magisterska; 
2.    przyjęta do obrony praca licencjacka lub magisterska; 
3.    opublikowana lub przyjęta do druku publikacja naukowa 

Prace należy wysyłać na adres e-mail: aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl w terminie do 31 maja 2017 r. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.wum.edu.pl/node/8218