dn. 28.02.2017 r.

Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, w ramach Programu „Santander Universidades" prowadzonego przez Bank Zachodni WBK.SA, ogłosiła konkurs dla studentów wszystkich kierunków WUM na najlepszą pracę z dziedziny: 

- żywienia noworodka i małego dziecka;

- terapii żywieniowa wcześniaków;

- fizjologii i patologii laktacji;

- zastosowania odżywczego i pozaodżywczego mleka kobiecego; 

- laktotechnologii rozumianej jako dostosowywanie składu mleka kobiecego do potrzeb dziecka o specjalnych wymaganiach żywieniowych;

- opieki nad matką i dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem procedur sprzyjających karmieniu piersią oraz wiedzą z zakresu organizacji i idei banku mleka kobiecego. 

Przedmiotem Konkursu może być praca naukowa o charakterze eksperymentalnym zgłoszona w jednej z następujących form: 

1.    obroniona praca licencjacka lub magisterska; 

2.    przyjęta do obrony praca licencjacka lub magisterska; 

3. opublikowana lub przyjęta do druku publikacja naukowa 

Prace należy wysyłać na adres e-mail: aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl w terminie do 31 maja 2017 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.wum.edu.pl/node/8218