dn. 28.02.2017 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 17/2017 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 lutego 2017 roku dniami rektorskimi w 2017 roku ogłasza się następujące dni: 2 maja oraz 10 listopada (za dzień 11 listopada).
Zarządzenie Nr 17/2017 Rektora WUM