dn. 30.11.2016 r.

Szanowni Państwo,

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach poszukuje kandydatów na stanowiska kierownicze w Oddziałach: Neurologicznym, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Endoprotezoplastyki oraz Okulistycznym. Poniżej treść pisma Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starchowicach lek. med. Grzegorza Fitasa.

Załącznik nr 1.