dn. 13.09.2017 r.
W dniu 12 września 2017, podczas 51. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików,  odbyła się uroczysta sesja z okazji 100-lecia Katedry Histologii i Embriologii WUM. 

Sesji przewodniczył wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii prof. dr hab. Stanisław Moskalewski.

Licznie przybyłych z kraju i zagranicy gości przywitał J.M. Rektor prof. dr hab. Mirosław Wielgoś. Władze uczelni reprezentowali także prof. dr hab. Barbara Górnicka – Prorektor, prof. dr hab. Paweł Włodarski - Dziekan I WL, prof. dr hab. Marek Kuch – dziekan II WL, prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska Dziekan WLD, prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska Prodziekan IWL. Następnie głos zabrał Dziekan I WL prof. dr hab. Paweł Włodarski.

JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Wielgoś wręczył na ręce kierownika Katedry prof. dr hab. Jacka Malejczyka Medal im. dr Tytusa Chałubińskiego przyznany Katedrze Histologii i Embriologii. Taki sam medal otrzymał także prof. dr hab. Stanisław Moskalewski. Zaprezentowano również portret prof. Stanisława Moskalewskiego, który zawiśnie w sekretariacie Katedry obok portretów uprzednich Kierowników Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.

Na wstępie części naukowo-historycznej  Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii prof. dr hab. Jacek Malejczyk  zaprezentował obecny stan Katedry i Zakładu. 

Następnie referaty wygłosili:

prof. dr hab. Janusz Komender – wieloletni Kierownik Zakładu Transplantologii i Centralnego Banku Tkanek, były Minister Zdrowia, który przedstawił historię Zakładu od jego powstanie do zakończenia II Wojny światowej;

prof. dr hab. Jerzy Kawiak – wieloletni Kierownik Zakładu Cytofizjologii CMKP, który mówił o wczesnych latach powojennych;

prof. dr hab. Stanisław Moskalewski, który zreferował dalszą historię Zakładu do czasu objęcia kierownictwa przez prof. dr hab. Jacka Malejczyka.