dn. 01.09.2017 r.
W związku z Uroczystą Immatrykulacją studentów I Wydziału Lekarskiego, dzień 9 października 2017 r. ogłasza się dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku I Wydziału Lekarskiego.

Załącznik nr 1.