Pełnomocnik Dziekana d.s. badań na zwierzętach
w jednostkach I Wydziału Lekarskiego
mgr inż. Anna Kosowska

W sprawie wniosków i szkoleń prosimy o kontakt z panią Edytą Lalik
ul. Banacha 1b
budynek CePT pok. F04, I piętro
tel.: 22 116-61-13
e-mail: edyta.lalik@wum.edu.pl

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w dn. 21.09.2015 zostały powołane dwa Zespoły doradcze do spraw dobrostanu zwierząt, działające przy zwierzętarniach WUM.

W skład zespołu działającego w CePT wchodzą:
    dr n. med. Katarzyna Czarzasta - przewodnicząca
    dr n. med. Ilona Joniec-Maciejak
    dr n. med. Kaja Kasarełło
    dr n. med. Anna Leśniak
    dr Andrzej Ciechanowicz
    dr n. rol. Robert Wrzesień

 

W skład zespołu działającego przy Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM wchodzą:
    dr hab. n. med. Ryszard Galus - przewodniczący
    dr n. med. Justyna Niderla-Bielińska
    mgr Anna Kosowska
    mgr Katarzyna Drapało

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, osoby ubiegające się do Lokalnej Komisji Etycznej o zgodę na prowadzenie badań na zwierzętach muszą być uprzednio wyznaczone przez Dziekana do pełnienia w eksperymencie określonej funkcji (typ wyznaczenia). Dokument poświadczający wyznaczenie będzie wydawany na wniosek zainteresowanych.

Bardzo prosimy o korzystanie ze wzorów wniosków zamieszczonych na tej stronie internetowej. Należy wypełnić odpowiednie wnioski i wydrukować je (dwustronnie) wraz z wypełnionym  formularzem wyznaczenia.

Wzory wniosków oraz lista wymaganych załączników do pobrania poniżej.