Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia powołanego na kadencję 2016-2020: 
Konsultant: dr hab. Piotr Tyszko
Członkowie:
prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel
dr hab. Aneta Nitsch-Osuch
dr hab. Maciej Kosieradzki
dr hab. Hanna Pituch
prof. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało
dr Marta Maskey-Warzęchowska
dr hab. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
dr hab. Zbigniew Szutkowski
dr Maciej Ganczar
dr Katarzyna Bieńkowska
dr hab. Ewa Romejko-Wolniewicz
pan Michał Cięciel
pani Aleksandra Pohadajło