Szanowni Państwo!

Zachęcamy do wzięcia udziału  w ankietach oceniających różne aspekty i aktywności na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zapraszamy Studentów wszystkich kierunków, specjalności i lat do udziału w kolejnych edycjach  ankiet studenckich:
- Ankiecie Oceny Zajęć i Nauczycieli Akademickich,
- Ankiecie Oceny Praktyk,
- Ankiecie Oceny Warunków Studiowania.
Wszystkie ankiety są anonimowe, dostępne w Wirtualnym Dziekanacie (ssl.wum.edu.pl) i przeprowadzane zgodnie z procedurą badania opinii studentów WUM wprowadzoną Zarządzeniem nr 92/2014 Rektora.

Zapraszamy również Nauczycieli Akademickich do udziału w Ankiecie Badania Opinii Kadry Akademickiej (ABOKA). Ankieta służy zebraniu Państwa opinii na temat jakości kształcenia, w tym organizacji i warunków pracy dydaktycznej, wsparcia uzyskiwanego ze strony administracji, ankiety studenckiej oraz motywacji i zadowolenia z pracy na Uczelni.

Ankieta jest anonimowa i poufna, dostępna w Portalu SSL-VPN na indywidualnym koncie każdego nauczyciela akademickiego. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane do oceny i udoskonalenia jakości kształcenia, w tym warunków działalności dydaktycznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.