Subskrybuj zawartość

Od 5 maja 2014 r. w sprawach dotyczących kierunku lekarskiego:

I,II, III roku zapraszamy do  pok. 213d - Pani mgr Agnieszka Banaszek-Więckowska  i   mgr Danuta Bogucka

IV, V, VI roku zapraszamy do pok. 212 - Pani Barbara Pszczółkowska i   Ewa Sejmicka

W związku z przystąpieniem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2 kwietnia 2014 roku do Global Health Learning Opportunities program (GHLO) i podpisaniem porozumienia z Association of American Medical Colleges (AAMC), w dniu 21 maja 2014 roku w Auli B Centrum Dydaktycznego o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem GHLO - Panią Shazan Khan.

Porozumienie to umożliwia studentom naszej Uczelni uczestnictwo w międzynarodowym programie wymiany w ramach rotacji klinicznych. 

 Informacja o podpisaniu porozumienia z AAMC znajduje się na stronie

https://www.wum.edu.pl/2014-04-03-nasza-uczelnia-czlonkiem-aamcs-ghlo-ne...

 a o spotkaniu ze studentami na stronie

https://www.wum.edu.pl/informacje-i-ogloszenia/ogloszenia-dla-studentow

 

W związku z przystąpieniem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2 kwietnia 2014 roku do Global Health Learning Opportunities program (GHLO) i podpisaniem porozumienia z Association of American Medical Colleges (AAMC), w dniu 21 maja 2014 roku w Auli B Centrum Dydaktycznego o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem GHLO - Panią Shazan Khan.

Porozumienie to umożliwia studentom naszej Uczelni uczestnictwo w międzynarodowym programie wymiany w ramach rotacji klinicznych. 

 Informacja o podpisaniu porozumienia z AAMC znajduje się na stronie

https://www.wum.edu.pl/2014-04-03-nasza-uczelnia-czlonkiem-aamcs-ghlo-ne...

 a o spotkaniu ze studentami na stronie

https://www.wum.edu.pl/informacje-i-ogloszenia/ogloszenia-dla-studentow