Subskrybuj zawartość

dn. 07.08.2017 r.
W związku z podpisywaniem umów ze studentami I roku w dniach 22-25.08.2017 r. dziekanat nie będzie obsługiwał innych interesantów. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z sekretariatem dziekanatu I Wydziału Lekarskiego tel. 22 57-20-208, pokój 208.

dn. 02.08.2017 r.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pismem dotyczącym zmiany numeru rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za usługi edukacyjne oraz inne opłaty z tytułu wydawanych przez Uczelnię dokumentów z przebiegu studiów.

Załącznik nr 1.

W związku z koniecznością podpisania aneksów do zawartych z Państwem umów na studia stacjonarne i niestacjonarne, dziekanat wyśle powiadomienia na adresy mailowe z terminem możliwości dopełnienia powyższych formalności.

dn. 27.07.2017 r.
Dział Finansowy WUM uprzejmie przypomina, że z dniem 10.08.2017 roku kończy się okres obowiązywania umowy z baniem PKO S.A. w związku z powyższym wszyscy studenci będą posiadali nowe numery rachunków bankowych działąjących w banku Millennium S.A., który to obecnie obsługuje Uczelnię.

dn. 27.06.2017 r.
Informujemy, że w celu rozliczenia danego roku akademickiego indeksy należy składać do Dziekanatu od dnia 15 października do 30 listopada 2017 roku. Indeks musi być podpisany, wypełniony, z dołączoną kartą okresowych osiągnięć studenta oraz kartą praktyk wakacyjnych.

Studenci innych uczelni ubiegający się o przeniesienie proszeni są o zapoznanie się z § 13 Regulaminu studiów https://www.wum.edu.pl/dokumenty/uchwaly-senatu/uchwaly-z-2016-r Załącznik do Uchwały  nr 38/2016, Senat WUM z dnia 11.04.2016  dot. możliwości ubiegania się o przeniesienie z innej Uczelni oraz Załącznikiem nr 34 - Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 stycznia 2016r. 

Czytaj dalej »