Subskrybuj zawartość

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z Psychologii lekarskiej w dniu 22.03.2017 (środa) godz. 14.00-16.20 dla studentów gr. 3 II roku kierunku lekarskiego zostają odwołane. 

Zapraszamy na fakultety pod patronatem

Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia

Prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej

w roku akademickim 2016/2017

 

·         Język migowy I stopnia

·         Język migowy II stopnia

·         Kultura zachowań – savoir vivre

·         Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek

·         Asertywność i pewność siebie w zawodzie

·         Budowanie relacji i komunikacji z pacjentem

·         Rozwój osobisty oraz trening mentalny

·         Współpraca w zespole medycznym

·         Komunikowanie w medycynie (tylko dla doktorantów)

 

 

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie

www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

dn 17.01.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne w semestrze letnim zaplanowane są dla studentów w systemie elektronicznym od  dn. 20.01.2017 od godz. 10.30 do dn. 01.02.2017 r.       

Przypominamy, że zajęcia fakultatywne traktowane są jako przedmiot obowiązkowy, czyli rejestracja na wybrany fakultet jest potwierdzeniem realizacji fakultetu w semestrze letnim. Oferta zajęć przygotowanych dla studentów dostępna w systemie elektronicznych zapisów. 

Zapisy na zajęcia fakultatywne tylko poprzez stronę internetową www.fakultety.wum.edu.pl

                   Sale na kolokwium z Biofizyki 05.01.2017


aula A gr. 12,13,14,15,16

aula B gr. 5,6,7,8,9,10,11

sala Gluzińskiego gr. 1 i 2

sala Grucy gr. 17,18,19

sala Leśniowskiego gr. 3 i 4

sala Grzywo-Dąbrowskiego gr. 20,21,22

Studenci są wpuszczani do sal od godz. 7.30 na podstawie legitymacji studenckiej.

Zarządzenie nr 113/2016

Rektora

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia w dniu 2 stycznia 2017 r. godzin rektorskich

Na podstawie § 54 ust. 1 i 5 Statutu Warszawskiego Uniwerystetu Medycznego zarządza się, co następuje:

§ 1

W dniu 2 stycznia 2017 r. ogłasza się godziny rektorskie do godziny 11.00 dla studentów, doktorantów

oraz nauczycieli akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                   Mirosław Wielgoś

                                                                                                   Rektor