Subskrybuj zawartość

W załączeniu pismo Dziekana I Wydziału Lekarskiego - Prof. dr hab. n. med. Pawła Włodarskiego dotyczace egzaminów na VI roku w roku akademickim 2018/2019 z prośbą o zapoznanie się.

Załącznik 1.

W związku z niemożnością ustalenia terminu zajęć dla IWL w dniu 14 kwietnia 2017 r. (godz. Rektorskie) zajęcia z Anatomii zostają odwołane, jest to decyzja ostateczna. W załączeniu pismo w tej sprawie.

Załącznik 1.

dn. 05.04.2017 r.

W załączeniu informacja dotycząca obowiązkowych badań lekarskich oraz szczepień z uprzejmą prośbą o zapoznanie się.
Informujemy,że od 10.04.2017 r. (poniedziałek) będą wydawane skierowania na praktyki wakacyjne jeśli są one wymagane przez placówkę, w kórej ma odbywać się praktyka.
Załącznik 1. 

Zapraszamy na fakultety pod patronatem Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia Prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej w roku akademickim 2016/2017

·         Język migowy I stopnia
·         Język migowy II stopnia
·         Kultura zachowań – savoir vivre
·         Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek
·         Asertywność i pewność siebie w zawodzie
·         Budowanie relacji i komunikacji z pacjentem
·         Rozwój osobisty oraz trening mentalny
·         Współpraca w zespole medycznym
·         Komunikowanie w medycynie (tylko dla doktorantów)
Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie: www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php


dn 17.01.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne w semestrze letnim zaplanowane są dla studentów w systemie elektronicznym od  dn. 20.01.2017 od godz. 10.30 do dn. 01.02.2017 r.       

Przypominamy, że zajęcia fakultatywne traktowane są jako przedmiot obowiązkowy, czyli rejestracja na wybrany fakultet jest potwierdzeniem realizacji fakultetu w semestrze letnim. Oferta zajęć przygotowanych dla studentów dostępna w systemie elektronicznych zapisów. 

Zapisy na zajęcia fakultatywne tylko poprzez stronę internetową www.fakultety.wum.edu.pl